کد خبر : 4667

دستورالعمل تفکیک، جمع آوری و نگهداری موقت پسماندهای بهداشتی درمانی

blood sugar test go blood sugar
acheter viagra en france pas cher acheter viagra en france pas cher acheter viagra en france pas cher
wat kost viagra bij de apotheek viagra pillen kruidvat viagra bij apotheek
cheap viagra online viagra for sale uk where to buy viagra online
cialis price store best price cialis buy discount cialis
coupons for drugs read free prescription drug discount card
coupons for drugs blog.nvcoin.com free prescription drug discount card
prescription card discount prostudiousa.com cialis trial coupon
ibuprofen dosierung partickcurlingclub.co.uk ibuprofen fieber
seroquel wirkung click seroquel prolong
escitalopramoksalat open escitalopram tbl
quetiapine 25 mg site quetiapine 25 mg
elocon o 1 site elocon
crestor impuissance twodrunkmoms.com crestor impuissance
atorvastatin side effects forum atorvastatin purpose atorvastatin dose in elderly
amoxicillin dosage boomasontennis.com amoxicillin allergy
cialis coupon taslymadonnanig.com coupon for cialis
metronidazole et grossesse nufactor.com metronidazole
metronidazole et grossesse nufactor.com metronidazole
is naltrexone a controlled substance what is ldn medicine implant for alcoholism
salazopyrin halveringstid salazopyrin renal failure salazopyrin og alkohol
topiramat fachinformation topiramat teva 25 mg topiramat hexal 50 mg

 دستورالعمل تفکیک، جمع آوری و نگهداری موقت پسماندهای بهداشتی درمانی

تعریف و طبقه بندی :

پسماندهای بهداشتی درمانی شامل کلیه پسماندهای تولید شده بوسیله مراکز و مؤسساتی از قبیل بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و تحقیقاتی و سایر مراکز مشابه است. پسماندهای تولید شده بوسیله مرکز فوق دو دسته عمده زیر است:

acheter viagra sans ordonnance acheter viagra sans ordonnance acheter viagra sans ordonnance
apotheek viagra viagra bestellen viagra online forum
free cialis coupon cialis discounted coupons cialis
cialis price store go buy discount cialis
prescription transfer coupon free printable cialis coupons online cialis coupons
discount drug coupons link drug coupons
prescription card discount coupons cialis cialis trial coupon
cialis 2015 coupon prostudiousa.com cialis 2015 coupon
cialis sans ordonnance cialis 10mg cialis 5 mg
naproxene zygonie.com naproxen migraine
seroquel wirkung click seroquel prolong
seroquel wirkung click seroquel prolong
voltaren ampule programingqa.com voltaren ampule
concord reverso 1world2go.com concord reverso plus
concord reverso 1world2go.com concord reverso plus
quetiapine 25 mg redsoctober.com quetiapine 25 mg
quetiapine 25 mg quetiapine afbouwen quetiapine 25 mg
aerius generika blog.martinhey.de aerius nebenwirkungen
seroquel et alcool idiotygenii.com seroquel xr
elocon o 1 site elocon
renovar dni renovar darde renovacion de visa
valsartan 320 link valsartan
valsartan 320 link valsartan
paxillus darkwoodsdojo.com paxil
crestor impuissance twodrunkmoms.com crestor impuissance
voltaren tabletta read voltaren
cialis discount coupon open coupon for free cialis
cialis coupon link coupon for cialis
salazopyrin halveringstid salazopyrin renal failure salazopyrin og alkohol

 دستورالعمل تفکیک، جمع آوری و نگهداری موقت پسماندهای بهداشتی درمانی

تعریف و طبقه بندی :

پسماندهای بهداشتی درمانی شامل کلیه پسماندهای تولید شده بوسیله مراکز و مؤسساتی از قبیل بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و تحقیقاتی و سایر مراکز مشابه است. پسماندهای تولید شده بوسیله مرکز فوق دو دسته عمده زیر است:

گروه اول: پسماندهای خطرناک که خود به چهار دسته زیر تقسیم میشوند:

1-   پسماندهای عفونی: 

-        کلیه پسماندهای آلوده به خون و فرآورده های خونی

-        کلیه پسماندهای مربوط به آزمایش های طبی و تحقیقات پزشکی

-        پسماندهای پاتولوژی

-        کلیه ترشحات و پسماندهای آلوده به ترشحات بیماران عفونی

-        کلیه مواد و وسایلی که با بیمار عفونی تماس داشته اند

-        کشت های بیولوژیک و محیط های کشت

-        پسماند اتاق های ایزوله

-        پسماند بخش های دیالیز

-        پسماندهای ناشی از جراحی و اتوپسی

-        اعضاء و اندامهای قطع شده و جنین

2-  پسماندهای شیمیایی:

-        زباله های داروئی و مواد شیمیائی

-        ویالهای پر و نیمه پر داروئی

-        ترمومترهای شکسته

-        معرف های آزمایشگاهی

-        داروهای ثبوت و ظهور فیلم رادیولوژی

-        هر گونه زباله منتج شده از تشخیص، درمان و مراقبت بیماران شیمی درمانی ( اعم از ست های سرم، کیسه های ادرار، سوند، کیسه های کولوستومی)

3- پسماندهای نوک تیز برنده:

-        سرسوزن

-        تیغ بیستوری و اره

-        اسکالپل

-        لانست

-        آنژیوکت

-        شیشه های شکسته سرم ، فرآورده های خونی و داروئی

-        هر گونه وسیله یکبار مصرف تیز و برنده که در تشخیص ، درمان و مراقبت بیماران استفاده شده است

4- پسماندهای رادیواکتیو:     شامل کلیه پسماندهای تولید شده در مراکز پزشکی هسته ای

گروه دوم: پسماندهای معمولی یا شبه خانگی

به طور عمده از کارکردهای خدمات اداری این مراکز تولید می شود و شامل زباله های آشپزخانه، آبدارخانه، قسمت اداری مالی، ایستگاه های پرستاری، باغبانی و ... است.

***********************************************

تفکیک :

-        پسماندهای عفونی و پسماندهای شیمیائی بایستی در کیسه زباله زرد رنگ جمع آوری و در مخزن زرد رنگ دارای علامت مخصوص، قابل شستشو و ضد عفونی نگهداری شوند. ( اعضاء و اندامهای قطع شده، و جنین انسان بایستی مجزا جمع آوری و جهت دفن به گورستان حمل شده و به روش خاص خود دفن گردد)

-        زباله های نوک تیز و برنده صرفنظر از اینکه آلودگی داشته یا نداشته باشند در جعبه یا محفظه مقاوم ( Safety box ) مخصوص جمع آوری گردد. ظروف جمع آوری این اجسام باید ضد سوراخ شدن بوده و درپوش مناسب داشته باشد. جنس این ظروف بقدری سخت و نشت ناپذیر باشد که نه فقط اجسام برنده و نوک تیز بلکه هر گونه بقایای آبگونه های موجود در سرنگ ها را در خود نگه دارد. ( کلیه سرسوزن ها از سرنگ های مصرف شده بخصوص در موارد شیمی درمانی جدا نشود و بصورت توأم جمع آوری گردد.

-        پسماندهای پرتوزا و رادیواکتیو برابر ضوابطی که به اتفاق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انرژی اتمی تهیه و اعلام خواهد شد ، زیر نظر مسئول فیزیک بهداشت مراقبت خواهد شد

-        زباله های معمولی یا شبه خانگی بایستی در کیسه زباله مقاوم مشکی رنگ جمع آوری و در مخزن آبی رنگ قابل شستشو و ضدعفونی ، نگهداری شود.

********************************************

جمع آوری :

-        وقتی 75 درصد ظروف و کیسه های پلاستیکی از پسماند پر شد ، پس از بستن درب آنها باید برداشته شود

-        پسماندها باید همه روزه و یا در صورت لزوم چند بار در روز گردآوری شوند و به محل تعیین شده برای انباشتن پسماندها حمل شوند

-        هیچ کیسه پسماند نباید بدون داشتن برچسب و تعیین نوع محتوای کیسه از محل تولید خارج شود.

-        برچسب باید دارای مشخصاتی از قبیل : تاریخ تولید، نام بخش، نوع زباله و ... باشد

-        باید به جای ظروف و کیسه های مصرف شده بلافاصله کیسه ها و ظروف از همان نوع قرار داده شود

-        سطل های زباله پس از خارج کردن کیسه های پر شده، بلافاصله شستشو و ضد عفونی گردد.

*********************************************

حمل :

-        حمل زباله ها باید توسط ترولی های چرخدار یا گاری هایی که برای هیچ منظور دیگری از آنها استفاده نمی شود، انجام گیرد. و دارای مشخصات زیر باشد:

-        بارگیری ، تخلیه بار و تمیز کردن آنها آسان باشد

-        لبه های تیز و برنده ای که ضمن بارگیری و تخلیه به وسیله حمل زباله ها یا ظروف حاوی پسماندها آسیب برساند، نداشته باشد

-        باید وسیله حمل پسماندها همه روزه با مواد گندزدای مناسب نظافت و ضدعفونی گردد.

-        باید همه کیسه های پسماندها سربسته و دست نخورده تا پایان مدت حمل باقی بماند.

توجه: بطورکلی بازیافت زباله های مراکز درمانی ممنوع است.

********************************************

ذخیره و نگهداری موقت:

جز در مواردی که در محل موقت نگهداری سردخانه وجود داشته باشد، مدت انباشتن پسماندها یعنی فاصله بین تولید و تصفیه یا دفع نهائی آن نباید از مدت های مشروح ذیل بیشتر شود:

مناطق معتدل:             72 ساعت در زمستان                           48 ساعت در تابستان

مناطق گرمسیر:           48 ساعت در زمستان                           24 ساعت در تابستان

 

sildenafil diabetes diabetes cialis
acheter viagra sans ordonnance acheter viagra sans ordonnance acheter viagra sans ordonnance
wat kost viagra bij de apotheek viagra bij apotheek viagra bij apotheek
wat kost viagra bij de apotheek dokter online viagra viagra bij apotheek
cheap viagra online viagra buy where to buy viagra online
coupons for drugs read free prescription drug discount card
coupons for drugs blog.nvcoin.com free prescription drug discount card
prescription transfer coupon free printable cialis coupons online cialis coupons
discount drug coupons prescription drugs discount cards drug coupons
discount prescriptions coupons eblogin.com discount prescriptions coupons
coupons for cialis blog.suntekusa.com discount prescriptions coupons
cialis discounts coupons mha.dk prescription transfer coupon
prescription discounts cards coupons cialis cialis 2015 coupon
naproxene zygonie.com naproxen migraine
escitalopramoksalat open escitalopram tbl
geodon inyectable darkwoodsdojo.com geodon mecanismo de accion
memantine compendium open memantine compendium
seroquel et alcool idiotygenii.com seroquel xr
viread et grossesse viread vidal viread effets secondaires
renovar dni renovar darde renovacion de visa
lopid yan etkileri lopid muadili iopidine
paroxetine 20 pch paroxetine eg paroxetine actavis
valsartan 320 valsartan 80 mg valsartan
ciproxin 250 gruene-kehl.de ciproxin 250
crestor impuissance twodrunkmoms.com crestor impuissance
prednisolone side effects uk williamgonzalez.me prednisolone and alcohol interaction
cialis 20mg cialis coupon cialis 20mg
lisinopril dosage lisinopril and alcohol lisinopril dosage
amoxicillin dosage boomasontennis.com amoxicillin allergy
cialis coupon site coupon for cialis
1394/04/16 10:26
   


where to buy abortion pill in usa

abortion pill over the counter in usa online

planned parenthood abortion pill

how much is an abortion pill link

sertraline 50mg side effects

sertraline 50mg side effects

prednisolon

prednisolon bvandam.com

naltrexone for pain

naltrexone weight loss blackips.linqto.me

pregabaline beker

pregabaline website

legal abortion

abortion clinics in baltimore

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

mixing zoloft and weed

mixing adderall and weed

kefloridina 500mg

kefloridina 500 mg precio

tadalafil generico mylan

cialis generico

melatonin weed high

melatonin and weed trip go

koupit cialis online

cialis koupit by-expression.com

cialis.com coupon

discount prescription drug cards

naltrexone

detox

 

;بهترین قیمت کالاهای دیجیتالی در کشور ! برای خرید بالینک زیر وارد شوید

www.atramart.com/atrapoint.htm

آمار بازدید

افراد آنلاین : 13
بازدید امروز : 75
بازدید دیروز : 168
بازدید کل : 267311